KONTAKT
Obchodný názov firmy: Ing. ¼ubomír HERDA PROJEKT INŽINIERING
Právna subjektivita: Fyzická osoba
Kontaktná osoba: Ing. ¼ubomír Herda autorizovaný inžinier A1
Kontaktná adresa: Herda Projekt Inžiniering
Bratislavská 26
902 01 Pezinok
Telefón: +421/33/641 11 09
Fax: +421/33/641 11 09
Mobil: +421/905/537 772
E-mail: direktor@herdaprojekt.sk
Úradné hodiny: pondelok-piatok
08:00 - 17:00
MAPA

NÁZORY KLIENTOV KONTAKT
Copyright © 2007 - 2019. Ing. ¼ubomír Herda PROJEKT INŽINIERING. Všetky práva vyhradené.